Page 1 of 3

Escola d'Estiu Musical 2024

Per a començar, necessitem les dades de l'alumne/a a matricular:

Escriu el nom, per favor
Escriu els cognoms de l'alumne per favor
Escriu el DNI o NIA de l'alumne per favor
Escriu la data de naixement, per favor
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Escriu la direcció on resideix l'alumne, per favor
Escriu la població on viu l'alumne, per favor
Per a continuar, heu d'acceptar la Política de Privacitat de dades.

Ja quasi està, ara necessitem algunes dades dels pares de l'alumne:

Incorrecte
Incorrecte
Incorrecte
Segur que has escrit bé l'email?
Incorrecte

Els nous alumnes que no han proporcionat mètode de pagament (compte bancari) podran fer-ho comunicant-ho a Secretaria (96 248 25 26) de dilluns a divendres de 17h a 20h.

Si no hi ha cap preferència, escriu "Sense preferències"

Autorització us d'imatge

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics a l'abast de la comunitat escolar i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges dels membres majors o menors d’edat de la Societat Musical d’Algemesí; i atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal; La Junta Directiva de la Societat Musical d’Algemesí demana el consentiment per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que es puguen realitzar als distints membres de la Societat Musical, en les diferents seqüències i activitats realitzades dins o fora de la Casa de la Música en activitats externes. En cas de no donar el consentiment oportú la imatge serà, si l’ocasió ho requereix, modificada digitalment per tal d’ocultar la identitat.

Com a pare/mare/tutor de l’alumne (o en nom del propi alumne en cas de tractar-se d'un major d'edat) autoritze a la Societat Musical d’Algemesí a l'ús de la meua imatge en el següents casos:


Invalid Input
Invalid Input