Política de Privacitat

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal l'usuari declara haver sigut informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de la SOCIETAT MUSICAL D’ALGEMESÍ, amb C.I.F. G46146759 amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre els productes i serveis oferits per la mercantil. Les dades tractades seran les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i per efectuar la gestió dels contactes corporatius propis de la Societat Musical.

Així mateix, l’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de la SOCIETAT MUSICAL D’ALGEMESÍ, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni utilitzades amb altres fins comercials que no siguen per als que han sigut recavats.

Si vostè vol exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho sol·licitant-ho per escrit en les nostres oficines de la Plaça Auditori Moreno Gans, 4 - Baix (Algemesí), adjuntant una fotocòpia del seu DNI.