Escola de Música ‘José Moreno Gans’
Curs 2023/2024

Matrícula Online

Mitjançant el següent formulari pots donar d'alta una nova matrícula per al curs 2023/2024 a l'Escola de Música 'José Moreno Gans'. Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic escola@smalgemesi.com

Pas 1 de 5

Matrícula 2023/2024 Escola de Música José Moreno Gans


Per a començar, necessitem les dades de l'alumne/a a matricular:

Escriu el nom, per favor
Escriu els cognoms de l'alumne per favor
Escriu el DNI o NIA de l'alumne per favor
Escriu la data de naixement, per favor
Escriu la direcció on resideix l'alumne, per favor
Escriu la població on viu l'alumne, per favor
Per a continuar, heu d'acceptar la Política de Privacitat de dades.


A continuació sel·lecciona la seu on vols rebre les classes (Casa de la Música o col·legi Sant Josep de Calassanç), el curs per a les classes de llenguatge musical i l'instrument (si l'alumne ja ha estat matriculat d'un en cursos anteriors).

Error
Incorrecte
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Incorrecte
Incorrecte
Incorrecte
Incorrecte
Invalid Input


Ja quasi està, ara necessitem algunes dades dels pares de l'alumne:

Incorrecte
Incorrecte
Incorrecte
Segur que has escrit bé l'email?
Incorrecte

Els nous alumnes que no han proporcionat mètode de pagament (compte bancari) podran fer-ho comunicant-ho a Secretaria a partir de setembre.

Si no hi ha cap preferència, escriu "Sense preferències"

Per als alumnes a partir de 1r, indica qualsevol observació que puga facilitar l’elaboració i adjudicació dels horaris. Si no hi ha cap preferència, apareixerà "Sense preferències" per defecte.

 

Descompte mensual de 2€ per als alumnes que siguen socis o familiars de soci de la SMA de 1r grau (pare, mare, germà/na).

Els descomptes no són acumulables (un mateix soci sols pot aplicar descompte a un sol alumne, però 2 socis poden aplicar descompte a 2 alumnes per separat).

Si vols beneficiar-te del descompte però encara no eres soci, pots continuar amb la matrícula i sol·licitar el descompte més avant contactant amb nosaltres.

Invalid Input
Invalid Input

Autorització us d'imatge

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics a l'abast de la comunitat escolar i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges dels membres majors o menors d’edat de la Societat Musical d’Algemesí; i atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal; La Junta Directiva de la Societat Musical d’Algemesí demana el consentiment per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que es puguen realitzar als distints membres de la Societat Musical, en les diferents seqüències i activitats realitzades dins o fora de la Casa de la Música en activitats externes. En cas de no donar el consentiment oportú la imatge serà, si l’ocasió ho requereix, modificada digitalment per tal d’ocultar la identitat.

Com a pare/mare/tutor de l’alumne (o en nom del propi alumne en cas de tractar-se d'un major d'edat) autoritze a la Societat Musical d’Algemesí a l'ús de la meua imatge en el següents casos:


Invalid Input